ROT-avdrag

En vanlig fråga vi får är hur det fungerar med ROT-avdrag. Skatteverket har en bra sammanfattning här.

En positiv sak är att om ni är två eller fler som äger en fastighet och uppfyller Skatteverkets kriterier kan ni använda er av två eller fler maxbelopp i ROT-avdrag. Exempelvis kan i sådant fall två personer använda sig av två maxbelopp om 50 000 kr, dvs. 100 000 kr i ROT-avdrag.

För att förenkla för dig så kan vi här ge en sammanfattning om vad vi bör undersöka innan arbetet inleds:

Arbetet ska vara godkänt för ROT-avdrag

Vanligtvis erbjuder vi tjänsterna golvslipning, golvläggning och måleri och dessa medför ROT-avdrag. Om du däremot är intresserad av fler tjänster behöver vi undersöka det. Det är viktigt att man verkligen har undersökt det. I sådant fall ser vi om tjänsten medför ROT-avdrag i denna lista.

Det finns vissa fall där man inte har rätt till ROT-avdrag, men däremot rätt till RUT-avdrag. Det kan exempelvis röra sig om trädgårdsarbete eller skotta snö. Om du därför ser i listan som vi länkade ovan att arbetet inte ger rätt till ROT-avdrag, titta i denna lista om det medför RUT-avdrag. I sådant fall behöver du uppfylla kraven för RUT-avdrag enligt denna länk.

Avdrag för RUT (rengöring, underhåll och tvätt) fungerar på liknande sätt som avdrag för ROT (renovering, ombyggnad och tillbyggnad). En viktig skillnad är att ROT-avdrag endast medför 30% avdrag av arbetskostnad, medan RUT-avdrag medför 50% avdrag av arbetskostnad.

Din bostad ska vara godkänd för ROT-avdrag

Det finns en del undantagsfall kring bostäder, så det gäller att man har undersökt detta. Undersök detta på denna länk.

Du ska uppfylla kraven för ROT-avdrag

Skatteverket skriver följande om att du som kund måste uppfylla de här villkoren:

 • Äger bostaden under den period som arbetet utförs.
 • Använder bostaden som permanentbostad, fritidsbostad eller liknande.
 • Har ROT-avdrag kvar att utnyttja.
 • Är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av sin totala inkomst (obegränsat skattskyldig i Sverige).
 • Har fyllt 18 år senast vid årets slut.
 • Är vid liv när arbetet utförs. En ensam dödsbodelägare kan få ROT-avdrag för arbeten som utförs och betalas efter att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Om det finns flera dödsbodelägare så måste de upprätta ett arvskifte innan någon kan få ROT-avdrag.

Du har ROT-avdrag kvar att nyttja

Du måste undersöka att du har ROT-avdrag kvar att använda dig av.  Det gör du här. Om du inte har fullt ROT-avdrag kvar att nyttja, vänligen meddela oss ditt återstående belopp så att vi kan anpassa vår offert till dig.

Du ska ha tillräckligt hög bruttolön

För att kunna bli beviljad ROT-avdrag måste du ha tillräckligt hög bruttolön under året. Du kan se om har tillräckligt hög bruttolön i Skatteverkets e-tjänst Räkna ut ROT-avdrag.

Om du upptäcker att ROT-avdraget i vår offert till dig överstiger beloppet enligt Skatteverkets e-tjänst, meddela oss det så justerar vi vår offert. På så vis blir du inte återbetalningsskyldig till Skatteverket.

Detta är dock inget som Skatteverket upptäcker under året, utan justeringen kommer året därpå. Låt säga en person som har 0 kr i bruttolön ansöker om om maximalt ROT-avdrag om 50 000 kr under år 2020. När denne deklarerar sin inkomstdeklaration för år 2020 under 2021 upptäcks detta fel och måste då betala tillbaka dessa 50 000 kr till Skatteverket.

Uppgifter vi behöver från dig

När du har gått igenom ovanstående så återstår endast att du tar fram detta och meddelar oss det:

 • Personnummer
 • Fastighetsbeteckningen, om det gäller ett småhus.
 • Bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer (fyra siffror), om det gäller en bostadsrätt. Notera att det inte rör sig om din bostadsrättsförenings objektsnummer eller annan lokal nummerserie, utan det handlar om de fyra siffror enligt Lägenhetsregistret (som är fastställt av Lantmäteriet) som Skatteverket är intresserade av när vi ansöker om ROT-avdrag.

Du kan enkelt hämta ut ovanstående information på Skatteverkets e-tjänst Mina sidor. Klicka på nedanstående länk, logga in och klicka sedan på fliken "Fastigheter och bostad". Då kommer du att se informationen i sektionen "Fastighetsinnehav". Annars kan du hitta informationen i ditt köpekontrakt.

Skatteverkets e-tjänst Mina sidor 

I vissa fall kan du även behöva det här:

 • Köpebrev, om fastigheten är nyköpt och du inte har hunnit ansöka om lagfart
 • Arrendeavtal, köpebevis och eventuellt försäkringsbrev om din bostad är en byggnad på ofri grund, eller en kolonilott.

Hoppas det gick smidigt för er och att ni hör av er till oss!